My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. Learning paths
  3. TÄK07 - Description

Utbildningspaket Byggnadsautomation (TÄK07)

Objectives

  • Deltagarna ska efter genomfört utbildningsprogram kurs kunna ansvara för att de VVS-tekniska installationerna sköts på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad. De skall även ha kännedom om sitt ansvar som Anläggningsskötare samt god kunskap inom brandskydd.
Type Face-to-face training
Duration 11 days
Language sv

Target Group

  • För dig som arbetar med fastighetsdrift

Prerequisites

  • Inga

Fee

0

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.5 of 5 for 74 ratings)