My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TSPK10 - Description

Climatix - kommunicerande processenhet för värme-, kyla- och ventilation (TSPK10)

Short Description

  • Vi har glädjen att erbjuda er en kurs i Climatix. Kursen är en endagarskurs som består av teoripass följt av praktiska övningar och vänder sig i första hand till styrtekniker som installerar/driftsätter styrsystem.

Objectives

  • Deltagarna skall efter kursen veta vad Climatix klarar samt kunna konfigurera och driftsätta en Climatix utifrån framtagna applikationsexempel.
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language sv

Content

  • Översikt Climatix-sortimentet.
  • Genomgång standardapplikationerna för ventilation och fjärrvärme.
  • Genomgång konfigurationsmöjligheter.
  • Konfigurationsövningar ventilation och fjärrvärme.

Fee

2,000 SEK
inklusive lunch och kursmaterial

Downloads