My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK2 - Description

Symboler, språkbruk och SI-enheter (kompendium) (TÄKK2)

Objectives

  • Kompendiet innehåller
    • symboler enligt gällande standarder SS-ISO och DIN. Även den gamla svenska VVS-standardens symboler beskrivs
    • språkbruk (terminologi) enligt gällande svensk standard med exempel och förklaringar
    • måttenheter enligt SI-systemet
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

175 SEK

Downloads