My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK8 - Description

HX-diagram (Mollier) (TÄKK8)

Objectives

  • Kompendiet beskriver hur Mollierdiagrammet (h/x-diagrammet) är uppbyggt. Med ett antal exempel visas hur man använder diagrammet vid värmning, kylning, fuktning och avfuktning av luft samt vid blandning av luftflöden.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

275 SEK

Downloads