My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK6 - Description

Reglerteknik, Allmänna grunder (kompendium) (TÄKK6)

Objectives

  • Kompendiet beskriver hur P-, PI,- och PID-regulatorer fungerar och hur man kan injustera system med dessa regulatorer. Reglerobjektens egenskaper och deras påverkan på reglerresultatet behandlas också.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

310 SEK

Downloads