My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK5 - Description

Styr- och reglerfunktioner i luftkonditioneringsystem (kompendium) (TÄKK5)

Objectives

  • Kompendiet beskriver olika metoder att reglera temperaturer i ventilationssystem. Sekvenser och återvinning behandlas också.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

120 SEK

Downloads