My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK3 - Description

Grundläggande värmeteknik och värmebalans (kompendium) (TÄKK3)

Objectives

  • Kompendiet behandlar två ämnesområden
    • Värmelära med inriktning på VVS-tekniska installationer behandlas i ämnesområdet värmeteknik
    • Människans upplevelse av inomhuskomforten beskrivs i ämnesområdet värmebalans.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

305 SEK

Downloads