My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
 1. Industriautomation
 2. Simatic NET
 3. IK-IE - Description

Simatic Net Ethernet (IK-IE)

Objectives

 • Utbildningen blandar teori med praktiska övningar och ger en grund för Ethernet-kommunikation. Utbildningen ger förutom grundläggande Ethernet-kunskap även lärdom om olika kommunikationssätt med Simatic S7-system och dess möjligheter. Man lär sig skillnader mellan olika protokoll, konfigurering av kommunikationsprocessorer, får kunskap om nätverkskomponenter för uppbyggnad av industriella Ethernetnätverk (trådbundna och trådlösa). Dessutom lär man sig att implementera säkerhet med hjälpa av brandväggar och VPN-lösningar. Man kommer att kunna konfigurera Simatic S7- och IE-kommunikationslänkar, använda olika diagnosmöjligheter och upprätta kommunikation mellan PC-applikationer och Simatic S7 samt konfigurera brandväggar för att begränsa åtkomst i nätverket.
Type Face-to-face training
Duration 4.5 days
Language sv

Target Group

 • Utbildningen vänder sig till de som arbetar med kommunikation mellan olika Simatic S7-PLC-system och från Simatic S7-PLC-system till PC-datorer. Den vänder sig även till de som vill lära sig mer om olika möjligheter av nätverksuppbyggnad.

Content

 • Systembeskrivning Ethernet
 • Nätverkskomponenter
 • ISO-transportprotokoll, TCP/IP-protokoll
 • Nätverksprojektering
 • Kommunikationsprocessorer
 • Programmering med SEND/RECEIVE
 • Simatic S7-kommunikation över olika bussar
 • Profinet
 • IWLAN
 • Datasäkerhet
 • PC-station-konfiguration
 • OPC med Simatic S7- och SNMP-protokoll

Prerequisites

 • Simatic S7 service 2 eller Simatic S7 programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Note

 • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska och svenska. Praktiska övningar genomförs på Step 7 v5.5 (Classic), Simatic S7-300-system och Scalance X200-switchar, Scalance W (IWLAN) och Scalance S (datasäkerhet).

Fee

26,800 SEK

Downloads

Contact