My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK7 - Description

Styrventiler och hydrauliska nät (kompendium) (TÄKK7)

Objectives

  • Kompendiet reder ut begreppen kring styrventiler och hydrauliska system. Standardiserade ventildata presenteras. Hur man dimensionerar styrventiler beskrivs med exempel.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Content

  • Tryckstorheter och flöden
  • Ventildata
  • Driftkarakteristik
  • Ventilauktoritet
  • Ventildimensionering
  • Begrepp och storheter

Fee

120 SEK

Downloads