My Dashboard


My Profile

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Building Technologies
  2. TÄKK4 - Description

Styr- och reglerfunktioner i värmesystem (kompendium) (TÄKK4)

Objectives

  • Kompendiet beskriver vilken funktion styrkurvan i ett värmesystem har och hur den kan anpassas. Övriga styrfunktioner i värmesystem behandlas också.
Type Face-to-face training
Duration 0 hours
Language sv

Fee

120 SEK

Downloads