Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
 1. Online courses
 2. ST-PRO2 - Beskrivelse

Online: SIMATIC S7 Programmering 2 (ST-PRO2)

 • Vi setter opp virtuelle PC'er som dere logger dere på fra der dere måtte sitte best. Smittesikkert og faglig effektivt. Som igjen også gjør at dere sparer utgifter til reise og opphold. PC'ene er satt opp med det dere trenger for simulering av PLS og maskin (et enkelt transportbånd med full funksjonalitet, inkludert brytere, lamper og sensorer). Med unntak av drive'n (den blir bare gjennomgått og demonstrert) er alt helt likt som klasseromskursene våre: Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700 og en liten model av et transportbånd. Øk din praktiske og teoretiske kunnskap med et komplett TIA-system. Den består av en S7-300 PLS, ET200S distibuert I/O, TP 177B Touch Panel, frekvensomformeren Micromaster 420 og en model av et transportbånd.

Målsetninger

 • Dette er kurset for deg som vil bli kjent med alle programmeringsmulighetene i SIMATIC Step 7. I tillegg går vi grundig gjennom betjening og kontroll av systemene, prinsippene for Profibus DP og håndtering av frekvensomformere. Konseptet for Totally Integrated Automation (TIA) blir demonstrert med hovedvekt på S7-300.
 • Etter kurset vil du være i stand til å strukturere og lage avanserte S7 programmer på en effektiv mate. Alle temaer blir gjennomgått med praktiske øvelser.
 • Forutsetninger: Du bør ha gått Programmering 1 eller ha tilsvarende forkunnskaper.
Type Kurs
Varighet 5 dager Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

 • Kurset er ment for de som arbeider med installasjon, drift og programmering, som også må være i stand til å lage avanserte programmer i anlegg som er prosjektert med Step 7.

Innhold

 • • Gjennomgang av de viktigste grunnprinsippene
 • • Programdesign
 • • Hopp og akkumulatorfunksjoner
 • • Funksjoner, funksjonsblokker og multiinstanser
 • • Indirekte adressering
 • • Integrasjon av en frekvensomformer (MM420) ved å bruke PROFIBUS DP
 • • Datautveksling mellom S7 og frekvensomformer (MM420)
 • • Organisasjonsblokker
 • • Analyse av S7 diagnosedata
 • • Alarmkonfigurering HMI

Forutsetninger

 • Tilsvarende Programmering 1

Øvrig informasjon

 • Kursdokumentasjonen er på engelsk

Nedlastninger

Kontakt