Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

PCE BEI BHS distributie Hoogspanning AVP en VP Volledig (H-BHS5D)

Doelen

 • Deze training bereidt de cursist voor op het behalen van een persoonscertificaat VP of AVP in het domein distributie t/m 20kV. Je leert bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties elektrotechnische risico's herkennen. Het zwaartepunt van de training is gelegen in de preventie van risico's, welke de cursist lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zoals aangegeven in de BEI BHS en bijbehorende VWI's.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen De cursusdatum die u op de Dates and Registration pagina ziet is de startdatum van de basiscurus.
Meestal worden de volgende theoriedagen met een week tussenpauze gegeven.
De praktijk wordt afhankelijk van het aantal deelnemers later afgestemd.
Meer info over de geplande cursusdata vindt u bij Trajectdata en (deel) overzicht.
Taal nl

Doelgroep

 • Deze training is bedoeld voor de cursist (AVP-er of VP-er), in dienst van netbeheerders of die in opdracht voor netbeheerders werkzaamheden verricht aan- en in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties in het domein distributie.

Inhoud

 • De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte vindt plaats in het mobiele practicum. Het laat u kennis maken met equipement welke landelijk opgesteld staan in het distributienet.
 • U verkrijgt inzicht in: het toepassingsgebied, ARBO verplichtingen; De aanwijzingstructuur met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BEI BHS; Een veilige bedrijfsvoering (basisprincipes, opdrachtverstrekking, werk- en bedieningsplan, raamopdracht, processchema's, taalgebruik); bedieningshandelingen in de installatie; werkzaamheden aan de installatie; De risico's, het toepassing van gereedschappen, gebruik van hulpmiddelen, veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en Veiligheidswerkinstructies.

Vereiste voorwaarden

 • VP: Web niveau-2
  AVP:Web niveau-3.
  Aan de vereiste opleidingseisen is ook voldaan als de kandidaat in het bezit is van een voor die aanwijzing geschikt Stipel-PCE certificaat dat niet langer dan twee jaar verlopen is.
  Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar site www.beiviag.nl. Downlaod het document; BEI-BHS bijlage 3 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 10 oktober 2017

Opmerking

 • Bij voldoende deelname is training op eigen locatie mogelijk. Dit bespaart veel reis- en verlet kosten.
 • De cursus bestaat uit 5 dagen theorie- en praktijktraining en een examendag, met een doorlooptijd van 3 weken. Het examen maakt geen onderdeel uit van deze training.
 • Een persoonscertificaat is het resultaat van een onafhankelijke toetsing, en geeft aan dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste kennis, vaardigheden en competenties te beschikken. Vakinhoudelijke kennis, welke essentieel is om veilig te kunnen werken zal in beperkte mate worden getoetst.

Prijs

1.875 EUR

Downloads

Contact