Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Aspiratiesysteem Inbedrijfsteltraining (ASD STANDAARD) (BT-ASD-S)

Doelen

 • Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om de ASD systeem te kunnen samenstellen en calculeren met de benodigde melders en modules op de Brandmeld systeem.
  • Kan de deelnemer installaties inbedrijfstellen, onderhouden, storingen oplossen en uitbreiden volgens de geldende procedures.
  • Heeft de deelnemer kennis van montage-instructies
  • Heeft de deelnemer kennis van projecteringsrichtlijnen
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

 • Technici die Siemens brandmeld- en ontruimingscentrale gaan engineeren en in bedrijf stellen.

Inhoud

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • Richtlijnen en werkinstructies m.b.t. inbedrijfstellingen en systeemaanpassingen
  • Projectering van ASD-systemen
  • Calculatie ASD-systemen
  • Montagevoorschriften
 • Na het volgen van deze cursus:
  • kan de deelnemer installaties inbedrijfstellen en uitbreiden volgens de geldende procedures
  • heeft de deelnemer kennis van montagevoorschriften
 • Behandeling van de aanzuigsystemen
  • FDA221
  • FDA241
 • Projectering van deze aanzuigsystemen

Vereiste voorwaarden

 • Cursus Bedienen, engineeren en inbedrijfstellen van brandmeldcentrale FC20 (Sinteso), FC10 (Synova) of FS720 (Cerberus Pro).

Opmerking

 • Voor deze cursus is een PC noodzakelijk.

Prijs

375 EUR

Downloads

Contact