Mijn Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

Basiskennis ATEX (H-ATEX-B)

 • In veel industrieen zoals fabrieken, rioolwaterzuiveringen, elektriciteitscentrales en transportbedrijven worden brandgevaarlijke stoffen verwerkt of vervoerd. Deze stoffen kunnen in ongunstige omstandigheden voor een ontploffing zorgen. Kennis van gevaren en risico's is niet altijd voldoende aanwezig bij betrokkenen, maar de effecten van ontploffingen kunnen dramatisch zijn. Daarom stelt de wet (ATEX) strenge eisen. In deze training krijgt u de basiskennis over ontploffingsgevaar.

Doelen

 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:·
  • Kennis van normen en wetgeving over gebieden met gas- en stofontploffingsgevaar;
  • Kennis van het ontstaan en voortplanten van een ontploffing;
  • Kennis van ontstekingsbronnen;
  • Globale kennis van de beoordeling van gassen en stoffen
  • Kennis van de benodigde veiligheidsmaatregeln in gebieden met gas- en stofontploffingsgevaar
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • De termen in het explosieveiliheidsdocument (EVD) begrijpen
  • De juiste veiligheidsmaatregelen toepassen alvorens een explosiegevaarlijkgebied te betreden
  • Een veilige werkplek (laten) creëren voor werkzaamheden
  • Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en toepassen om werkgebieden veilig te stellen.
  • Gevaarlijke afwijkingen herkennen en signaleren
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal nl

Doelgroep

 • Iedereen die werkt in gebieden met gas- of stofontploffingsgevaar en die betrokken is bij werkzaamheden en/of onderhoud. Daarnaast is deze cursus uitermate geschikt voor iedereen die betrokken is bij die werkzaamheden (leveranciers, planners, toezichthouders).

Inhoud

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • Wat is een explosie? / Branddriehoek?
  • Gas- en stofeigenschappen
  • Omgevingsfactoren
  • Soorten ontstekingsbronnen
  • Europese Richtlijnen ATEX 114 en ATEX 153
  • Nederlandse wetgeving
  • Gevaarlijke gebieden (zones)
  • Beschermingsmaatregelen tegen ontsteking
  • Werken met het certificaat
  • ATEX coderingen
  • Materieel kiezen op basis van zone
  • Veilig werken in gezoneerd gebied
  • Noodzaak werkvergunning

Vereiste voorwaarden

 • N.v.t

Opmerking

 • Praktijkdeel
  In de cursus is een beknopt praktijkdeel verwerkt.

  Planning
  De cursus duurt 2 dagen. De groepsgrootte van de cursus is maximaal 10 personen. In de cursus worden theorie en praktijk afgewisseld. De praktijk wordt onder andere geoefend met realistische praktijkopstellingen. Er bestaat een mogelijkheid om de training af te sluiten met een examen. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u hier meer informatie over opvragen. Het examen is niet bij de training inbegrepen.
 • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Prijs

790 EUR

Downloads