Mijn Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

Inspecteur Hoogspanninginstallaties 1 NEN3840 (H-IHS1)

  • Uw hoogspanningsinstallatie is vast een van de meest kritische onderdelen voor uw productieproces. De installatieverantwoordelijke NEN 3840 is daar verantwoordelijk voor. In december 2018 is de NEN 3840 aangepast; 3840+A2:2018. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd? Wat zijn de verplichtingen? Hoe vaak moeten er inspecties worden verricht en hoe maak of beoordeel je een inspectieplan? Onze 2-daagse training Inspecteur Hoogspanningsinstallaties 1 NEN3840 behandeld onderwerpen welke u handvatten geeft om hier invulling aan te geven.

Doelen

  • Na het volgen van deze 2-daagse Basis training Inspecteur Hoogspanningsinstallatie kunt u:
  • - de algemene toestand van uw elektrische installatie beter beoordelen
  • - hoogspanningsinspecties beter beoordelen op veiligheidsaspecten en kwaliteit
  • - op basis van risicobeoordelingen onderhoudsmaatregelen en termijnen beter bepalen
  • - visuele controles en beproevingen uitvoeren of voorschrijven
  • - de belangrijkste vormen van metingen en beproevingen bepalen.

  • Het resultaat is dat u beter zicht heeft op de staat van uw hoogspanningsinstallatie en dat de kans op gevaarlijke situaties en uitval kleiner wordt.
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal nl

Doelgroep

  • - Installatieverantwoordelijke NEN 3840
  • - Inspecteurs/Inspectiebureau NEN 3840
  • - Service providers hoogspanningsinstallatie

Inhoud

  • - wetgeving, normen en inspectieverplichtingen NEN 3840
  • - onderhoudsstrategieĆ«n
  • - inspectieplan, checklist
  • - werkprocedures
  • - algemene aspecten
  • - de inspectie in de praktijk
  • - aarding
  • - visuele inspectie
  • - metingen en hulpmiddelen
  • - meten aan transformatoren en kabels
  • - beveiligingen - relais
  • - zekeringen
  • - vermogenschakelaars
  • Cases
  • - opstellen inspectieplan in een praktijksituatie
  • - uitvoeren visuele inspectie
  • - thermografie
  • - opstellen rapportage

Vereiste voorwaarden

  • Om deel te nemen aan deze training heeft u minimaal een training gevolgd:
  • - IVWV HS
  • - VP HS

Opmerking

  • Deze training kan worden afgesloten met een certificatietoets afgenomen door het onafhankelijke examenbureau SABV (Stichting Algemene Basisvaardigheden). Dit is geen onderdeel van deze training.
  • Zie >> Examen Inspecteur Hoogspanningsinstallaties 1 (H-IHS1-EX).

Prijs

1.050 EUR

Downloads

Contact