Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Generatorbeveiliging in de SIPROTEC 4 & 5 (H-BG)

 • In deze cursus van 1 dag leert u hoe SIEMENS de beveiliging van een generator aanpakt binnen de SIPROTEC 4 en de SIPROTEC 5 range. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfunctie zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON-testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

 • Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van generatorbeveiligingen van de SIPROTEC 4 en 5 reeks. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.

Inhoud

 • • Theorie van de machinebeveiligingen.
 • • Introductie van de machine beveiligingen.
 • • Machine beveiliging SIPROTEC 4.
 • • Overstroom_impedantiebeveiliging.
 • • Differentiaal Protection.
 • • Onderbekrachtigingsbeveiliging.
 • • Rotor Aardfout.
 • • Basis Stator aardfout beveiliging.
 • • SES 100% beveiliging.
 • • Pract. Ontwerp SEF-beveiliging.
 • • Ontwerpen SIPROTEC 4.
 • • Onderbekrachtigingsbeveiliging theorie.
 • • 7UM85 Generator protection.

Vereiste voorwaarden

 • Basiskennis van de verschillende soorten van beveiligingen zoals behandeld wordt in de cursus H-BM of H-BI.
 • Kennis van SIPROTEC 4 en 5 en DIGSI 4 & DIGSI 5 zoals wordt behandeld in de cursus SIPROTEC 4 basiscursus en de SIPROTEC 5 Basiscursus met DIGSI 5.

Opmerking

 • 1. Deze cursus is een op de specifieke generatorbeveiligingsfuncties binnen de SIPROTEC 4 en de SIPROTEC 5 gebaseerde cursus en bevat veel theorie. Daarom is het meer een volgen van dan zelf actief meedoen op eigen of een training-PC.
 • 2. Als u zelf ook actief wil programmeren, kunnen we een aparte praktijk dag toevoegen waarbij men met een generatorbeveiliging van het gewenste type kunt oefenen en een training-pc of de eigen PC, mits daar de correcte software op is geïnstalleerd, aan de gang kan gaan.
 • 3. Voor het testen van de generatorbeveiliging is een aparte dag voor een extra sessie van de OMICRON-cursus aan te raden.
 • 4. Vanaf 4 personen is deze cursus in te plannen. Neem voor meer informatie of speciale wensen contact op met de Power Academy.

Prijs

750 EUR

Downloads

Contact