My Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

ATEX voor elektrotechnici (H-ATEX-E)

Objectives

 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:ยท
  • Kennis van normen en wetgeving over elektische installaties in gebieden met gas- en/of stofontploffingsgevaar;
  • Kennis van de verschillende beschermingswijzen tegen ontploiffingsgevaar;
  • Kennis van de montage- en onderhoudsaspecten van de verschillende beschermingswijzen;
  • Kennis van installatie-eisen;
  • Kennis van de ontwerpaspecten;
  • Globale kennis van de life-cycle veiligheidsaspecten van de keuze van een beschermingswijze.
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • Op basis van gas- of stofeigenschappen passende ATEX-componenten kiezen
  • Bij de verschillende beschermingswijzen de juiste wartels en kabels kiezen
  • Zorgen voor een goede aarding en vereffening
  • Beveiligingen van motoren op de juiste wijze instellen
  • De juiste veiligheidsmaatregelen op de werkplek kiezen
  • Gevaarlijke afwijkingen herkennen en signaleren
 • De hier beschreven cursus ATEX-E richt zich op het certificatieschema 'installatie'van de Stichting ATEX en van IECEx. Het is echter nog niet mogelijk om voor dit certificatieschema een examen af te leggen.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language nl

Target Group

 • Iedereen die elektrische installaties in gebieden met gas- of stofontploffingsgevaar aanlegt, wijzigt, onderhoudt of ontwerpt. Daarnaast is deze cursus uitermate geschikt voor iedereen die betrokken is bij die werkzaamheden (projectleiders, inspecteurs).

Content

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • ATEX 95 en 137 richtlijnen / Nederlandse wetgeving
  • Materieel kiezen op basis van ATEX coderingen
  • Materieel kiezen op basis van zone
  • Lifecycle aspecten van de verschillende beschermingswijzen
  • Werken met certificaten, installatie- en montagevoorschriften
  • Installatieopbouw en kabelberekeningen
  • Motorbeveiligingscomponenten en instellingen
  • Aarding en vereffening
  • Veilig werken in gezoneerd gebied

Prerequisites

 • Voorkennis op het niveau van de Basiscursus ATEX is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van deze cursus.

Note

 • Praktijkdeel
  Planning
  De cursus duurt 2 dagen. De groepsgrootte van de cursus is maximaal 12 personen. In de cursus worden theorieen praktijk afgewisseld. De praktijk wordt onder andere geoefend met realistische praktijkopstellingen.
 • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Fee

950 EUR

Downloads