My Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

|
 1. Siemens Training NL Catalog
 2. Energy
 3. Courses
 4. H-IVWV6D - Description

Installatie- werkverantwoordelijke Hoog-/ laagsp. [6 dagen] (H-IVWV6D)

Objectives

 • Ik wil me aanmelden, meer informatie of neem contact op met mij.
  ==> ik stuur een E-mail door hier te klikken.


 • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:
  • kennis van de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties;
  • kennis van de elektriciteitsvoorziening;
  • kennis van de opbouw en de functie van de installatie;
  • kennis van de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek benodigd om veilig te kunnen werken in hoog- en laagspanningsinstallaties;
  • kennis van de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties;
  • kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke zoals vastgelegd in de NEN 3140 en 3840.
 • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
  • elektrotechnische risico's vermijden die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting;
  • componenten in hoog- en laagspanningsinstallaties herkennen en de toepassing ervan benoemen;
  • beoordelen op welke wijze en met welke hulpmiddelen bedienings-en veiligheids handelingen moeten worden uitgevoerd en deze handelingen uitvoeren aan de hand van werk- en bedieningsplannen;
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en toepassen om veilig en risicomijdend te werken;
  • Werk- en bedieningsplannen uitschrijven.
Type Face-to-face training
Duration 6 days
Language nl

Target Group

 • Installatie- Werkverantwoordelijke HS/LS (volledig)
  Personen die conform NEN 3140 / 3840 aangewezen worden als Installatie- Werkverantwoordelijke en nog niet over een STIPEL certificaat beschikken.

Content

 • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • ARBO wetgeving en de normen NEN 3140 en 3840;
  • taken en bevoegdheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke;
  • opbouw landelijk elektriciteitsnet;
  • netstructuren en sterpuntsbehandeling bij industriĆ«le en openbare netten;
  • schakelmateriaal;
  • transformatoren;
  • lezen en interpreteren van elektrische schema's;
  • thermische en dynamische kortsluitvastheid en gevolgen van overbelasting;
  • werking van storingsindicatoren en beveiligingsrelais;
  • het schakelen in hoog- en laagspanningsinstallaties;
  • het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen;
  • opbouw en functie van hoog- en laagspanningsinstallatie
  • werk- en bedieningsplannen.

Prerequisites

 • Elektrotechnische kennis op MBO niveau en praktijkervaring met werkzaamheden in elektrische installaties.

Note

 • STIPEL examen
  Het programma is volledig afgestemd op de eisen die staan beschreven in de STIPEL certificatieschema's voor de Installatie- Werkverantwoordelijke hoog- en of laagspanning.
  Zie hiervoor http://www.stipel.nl/elektrotechniek
  Het deelnemen aan het STIPEL-examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
  De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen. Examenkandidaten dienen zich seperaat op te geven voo het STIPEL examen.
  Zie hiervoor de site http://www.ibex.nl/website/examens/hoogspanning/

  Gecombineerde examen hoog- laagspanning
  Siemens Training richt zich op de eerste plaats op personen die worden aangewezen voor hoogspanningsinstallaties. Gezien de overlap in de certificatieschema's voor hoog- en laagspanning en de wijze waarop in deze cursus deonderwerpen worden behandeld wordt deelname aan het gecombineerde examen hoog- laagspanning aambevolen.

  Basistoets en certificatietoets
  De cursus bestaat uit twee modules. De eerste module van 2 dagen omvat de onderwerpen die getoetst worden bij de STIPEL basistoets. Hierbij ligt de nadruk op de technische aspecten. De tweede module van 4 dagen betreft de onderwerpen die getoetst worden bij de certificatietoets. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten, kennis van de normen en regelgeving en het veilig uitvoeren van bedieningshandelingen, veiligheidsmaatregelen en werkzaamheden aan de hand van werkplannen en bedieningsplannen.
  Dagopleiding, verdeeld over meerdere weken en bestaande uit theorie- en praktijklessen. Doorlooptijd 5 weken.

Fee

2,950 EUR

Downloads