My Dashboard

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

Switching and Routing in Industrial Networks with SCALANCE (IK-SWIROS)

 • Automaatiojärjestelmien ja kommunikointi vaatimusten laajentuminen yhä suurempiin kokonaisuuksiin vaatii automaatioverkkojen suunnitelulta ja käyttöönotolta yhä suurempaa osuutta. Siemens tarjoaa tähän sertifioivan koulutuksen. Koulutuksessa perehdytään prosessitason verkon vaatimuksista aina suurempien tehdasväylien kokonaisuuksissa, tarvittaviin vaatimukset täyttäviin ominaisuuksiin. Verkkojen hallinta ja luominen harjoitellaan käytännön harjoitusten ja luentojen avulla.

Objectives

 • Lähiverkko osiossa opitaan kytkintekniikat ja kuinka niitä voidaan hyödyntää reaaliaikaista kommunikointia vaativissa ympäristöissä, teoriassa ja käytännössä.Reititysosio puolestaan tarjoaa perusteet ja osaamisen teollisten verkkoympäristöjen suunnitteluun, konfigurointiin ja käyttöön. Tutustut teollisten verkkojen reititysratkaisuihin, ja opit perusteet IP kommunikoinnista, staattisesta reitityksestä, reititysprotokollista ja redundanttisuudesta.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language en

Target Group

 • Englanninkielinen kurssi on suunnattu automaation parissa työskenteleville, tekniikasta kiinnostuneille henkilöille.
 • Siemens pidättää oikeuden kurssin osallistuvien priorisointiin.

Content

 • Sisältö:
 • Lähiverkot
  • Ethernet ja teollisuus Ethernetin erot
  • Tyypilliset topologiat
  • Verkon varmennus protokollat
  • Segmentointi VLAN tekniikalla
  • Teollisuudessa käytetyt erikoistoiminnot
  • Diagnosointi ja vianhaku
 • Reititys
  • IPv4 perusteet
  • Staattinen reititys
  • Reitittimen kahdennus
  • Dynaaminen reititys
  • Diagnosointi ja vianhaku

Prerequisites

 • Osallistujalla tulisi olla perustietämys Ethernetin kommunikoinnista, osoitteavaruuksista, topologioista. Lisäksi on tarpeen hallita aiheeseen liittyvät lyhenteet.

Note

 • Kurssi on englanninkielinen.
 • Tämä kurssi valmistelee "Siemens Certified Professional for Industrial Networks - Switching & Routing" sertifiointiin. Vapaaehtoinen sertifiointikoe joka koostuu kahdesta osasta voidaan suorittaa kurssin lopuksi. Tarvittaessa sertifioinnin voi suorittaa myöhemmin. Sertifiointia varten mukana tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Fee

2,160 EUR

Downloads

Contact