My Dashboard

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

SIMATIC S7-300 pradinis kursas (ST-PRO1)

 • Šis kursas skirtas vartotojams kurie atlieka nauj? sistem? programavimo arba esam? palaikymo darbus. Ši? kurs? metu J?s susidarysite bendr? ?sp?d? apie žmogaus mašinos s?saj?, PROFIBUS DP tinkl? ir dažnio keitikli? integravim? ? j?. Kursai pritaikyti dalyviams kurie atlieka programavimo užduotis ir nori ?gyti glaustas žinias apie SIMATIC S7 programavim?. J? metus dalyvis ?gis praktines žinias apie vartotojo ir mašinos s?saj?, bei ProfiBus DP ir ProfiNet tinklus. Dalyvis ?gyjamas žinias gal?s pagilinti atlikdamas praktines užduotis ant SIMATIC realaus transporterio modelio. Šis modelis susideda iš S7-300 programuojamo loginio valdiklio, ET200s paskirstytos periferijos, TP177B operatoriaus valdymo skydelio, Sinamics G120 dažnio keitiklio ir konvejerio modelio. Baig?s kursus dalyvis gal?s pakeisti sugedusius modulius, supras atskiras valdymo sistemas ir ryšius tarp j?. Taip pat dalyvis gal?s ne tik projektuoti, programuoti ir redaguoti nesud?tingas S7 programas, bet ir atlikdamas užduotis paskirstys savo laik? efektyviai.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language lt

Target Group

 • Aptarnaujantis personalas
 • Operatoriai
 • Programuotojai
 • Paleidimo derinimo inžinieriai

Content

 • • Sistemos apžvalga ir pagrindin?s SIMATIC S7 produkt? šeimos savyb?s;
 • • STEP7 paketo komponentai;
 • • STEP7 pradin?s operacijos;
 • • STEP7 blok? tipai ir programos strukt?rizavimas;
 • • Programos veikimas automatinio valdymo sistemoje;
 • • Binarin?s ir skaitmenin?s operacijos;
 • • Sistemos projektavimas ir surinkimas;
 • • Signalini? moduli? adresavimas ir pajungimas;
 • • Aparat?rin?s ir programin?s ?rangos paleidimas;
 • • Praktini? žini? gilinimas atliekant užduotis;
 • • Operatoriaus panel?s TP177B pristatymas;
 • • Dažnio keitiklio MicroMaster M420 pristatymas;
 • • PROFIBUS DP tinklo konfig?ravimas ir paleidimas;
 • • Duomen? valdymas naudojant duomen? blokus;
 • • Organizacini? blok? programavimas;
 • • Testavimo ?rankiai, aptarnavimas ir diagnostika;
 • • Programos dokumentacija ir saugojimas.

Prerequisites

 • Pradin?s automatikos žinios

Note

 • Kurs? metu J?s dirbsite su SIMATIC STEP 7 V5.x programine ?ranga.
 • Po kurs? dalyviams išduodami SITRAIN dalyvio pažym?jimai.
 • Dalyviai gauna ST-PRO1 kurs? metodin? medžiag? (angl? kalba).
 • Kursuose dalyvav?s specialistas v?liau savo žinias gali nuosekliai gilinti kituose SITRAIN
 • kursuose.
 • AL :N / ECCN: N

Fee

1,170 EUR

Downloads

Contact