Mijn Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

|
  1. Subsidies

Subsidies

Mogelijkheden:

Kmo-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?
Kmo's kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen? 
Een onderneming kan per kalenderjaar tot 40.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille.

Wat komt in aanmerking? 
Opleiding, advies, technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching kunnen in aanmerking komen.

Hoe werk ik met de kmo-portefeuille? 

De volledige procedure voor het aanvragen en ontvangen van subsidies vindt u op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Hieronder volgen de belangrijkste stappen.

Bent u nog geen gebruiker van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich eerst registreren op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/aanvraagprocedure/hoe-registreren-om-de-kmo-portefeuille-te).

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

  1. Je schrijft je in voor een opleiding of je ondertekent een adviesovereenkomst bij een geregistreerd dienstverlener. 
  2. Je doet de subsidieaanvraag via deze website
  3. Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze financiële partner Sodexo
  4. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening
  5. Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies
  6. Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille

De gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille helpt je om vlot een subsidieaanvraag in te dienen.

Siemens SITRAIN is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding.
Het erkenningsnummer van Siemens SITRAIN is DV.O107551

Image

Vormelek

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.
Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: 02 476 16 76

Hoe de premie aanvragen?

Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding

Contact